اعطای تسهیلات مالی

تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالیت های اقتصادی با سازوکارهای غیر مشارکتی عموماً در قالب عقود مبادله‌ای امکان پذیر است. انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی شامل تسهیلات جعاله، فروش اقساطی، لیزینگ، استصناع ، خرید تضمینی و …می باشد.

شرایط تسهیلات ارائه شده توسط صندوق عموماً با تعامل با شرکت های دانش بنیان و به فراخور نیاز وی تعیین می شود تا به بهترین شیوه ممکن، نیاز مالی این شرکت ها برطرف شود. بعلاوه صندوق‌های ارائه دهنده تسهیلات اکثراً از محل عاملیت‌های گوناگونی که کسب کرده‌اند اقدام به ارائه تسهیلات به متقاضیان گوناگون می نمایند و با توجه به آنکه منابع آن از محلی خارج از خود صندوق‌ها تأمین شده است، دارای نرخ بهره‌های ترجیحی و همچنین وثائق آسان‌تر نسبت به سیستم بانکی می‌باشند. عاملیت وام صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی ارس در حال حاضر به بانک تجارت واگذار شده و با نرخ بهره پایین جهت اشخاص حقوقی فناور و دانش بنیان، پس از بررسی های لازم قابل ارائه است.

مطابق با قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از منابع خود را به صندوق‌های پژوهش و فناوری اختصاص می‌دهد. این تسهیلات مطابق با عواملی چون سرمایه تأدیه‌شده صندوق پژوهش و فناوری، سابقه تاسیس، میزان عملکرد و اعتبارسنجی مالی صندوق تعیین و پرداخت می‌شود. صندوق‌های پژوهش و فناوری می‌توانند از محل این تسهیلات به فعالیت‌هایی چون اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و نیز سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در چارچوب اساسنامه کلی این صندوق‌ها (مصوب هیات وزیران) بپردازند. لازم به ذکر است ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش بنیان برای محصولات غیردانش بنیان، شرکت‌های فناور غیردانش بنیان، خلاق و استارت‌آپ‌ها از این محل بلامانع است.

انواع تسهیلات

انواع و سقف دریافتی و کارمزد تسهیلات و ... به شرح جداول زیر می باشد

تسهیلات شرکت های دانش بنیان
تسهیلات شرکت های فناور